بوستر

بوستر کمپرسورها هوای فشرده شده از قبل را تا دفشار بالاتری تراکم می سازد. عملکرد بوسترها به شرح ذیل می باشد: 
خروجی هوای فشرده 13-10 کمپرسورهای اسکرو بعد از عبور از تجهیزات آن از جمله مخازن ذخیره و درایر و میکروفیلترها وارد بوستر می گردد که این بوستر کمپرسور فشار ورودی تراکم ساخته تا 40 بار افزایش می دهدو لازم به توضیح می باشد با افزایش فشار ظرفیت هوادهی (دبی) آن به نسبت کمتر می گردد. بوستر کمپرسورها بیشتر در کارخانجات تولید PET نوشابه آب معدنی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

 

MOTOR POWER

1/min

CAPACITY

PRESSURE

Model

Kw/Hp

L/min

bar

7.5 / 10

565

1575

5

D-BOOST 10

2100

7

2887

10

3674

13

11 / 15

660

1840

5

D-BOOST 15

2453

7

3373

10

4293

13

15 / 20

660

2759

5

D-BOOST 20

3679

7

5059

10

6440

13

18.5 / 25

660

3673

5

D-BOOST 25

4898

7

6735

10

8572

13

20 / 30

750

4175

5

D-BOOST 30

5567

7

7655

10

9743

13

30 / 40

900

4990

5

D-BOOST 40

6655

7

9150

10

11645

13

37 / 50

660

7346

5

D-BOOST 50

9796

7

13470

10

10744

13

45 / 60

750

8350

5

D-BOOST 60

11134

7

15310

10

19486

13

55 / 75

900

9980

5

D-BOOST 75

13310

7

18300

10

23290

13

 

MK 80-10

MK 80-5

Type

55

45

37

30

22

18.5

Kw

Motor

75

60

50

40

30

25

Hp

48

42.5

35

28.5

21

17.5

Kw

Shaft power

64

57

47

38

28

23.5

Hp

11

9

13

7

13

7

10

7

10

7

10

7

Barg

Inlet power

160

130

190

102

190

102

145

102

145

102

145

102

Psig

40

40

40

40

30

30

Barg

Outlet power

580

580

580

580

435

435

Psig

10.4

8.3

9.9

5.9

7.8

4.5

4.7

3.4

4.9

3.5

3.9

2.7

M3/min

capacity

367

293

350

208

275

159

166

120

173

124

138

95

scfm

x
شماره تماس دفتر مدیر فروش خانم امجدی : 04134214405 - 09141007426 - خانم غلامی : 04134214408 - 09146500543 - فکس دفتر فروش : 04134215707
خدمات پس از فروش خانم ادیبی : 04134215705 - 09358071664 - امور ورق کاری خانم زارع : 09146500542